Afdruk

eggersmann küchen
GmbH & Co. KG

Herforder Str. 196
D-32120 Hiddenhausen

T +49 52 21 / 96 29- 0
F +49 52 21 / 96 29-66

info@eggersmann.com

Zakelijke keiding:
Christa Eggersmann
Andreas Schewe
Michael Wunram

Handelsregister: HRB 7008
Amtsgericht Bad Oeynhausen
BTW-ID: DE 125347048

Concept en Realisatie:
Wolfgang Schmitz Grafikdesign
wolfgang.schmitz@wsgd.de


disclaimer

1. inhoud van het onlineaanbod
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, in zoverre geen bewijsbaar opzet of grove nalatigheid van de auteur aanwezig is.
alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. de auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

2. verwijzingen en links
bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn indien de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van onwettige inhoud te voorkomen.
de auteur verklaart dan ook uitdrukkelijk dat op datum dat de link werd geplaatst de betreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. de auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte/verbonden pagina's. daarom, distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd na het plaatsen van de link. dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor de inzendingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten door de auteur ter beschikking gesteld.voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina die werd aangeduid aansprakelijk, en niet degene die alleen door links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht
de auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren en door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de wettelijke eigenaar. uitsluitend op grond van de zuivere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
het copyright voor door de auteur zelf gepubliceerde objecten, ligt alleen bij de auteur van de pagina's. elke reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4.rechtsgeldigheid van deze disclaimer
deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit op deze pagina werd verwezen. indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke regels, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.

 


data privacy

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.