Afdruk

eggersmann küchen GmbH & Co. KG

Herforder Str. 196
D-32120 Hiddenhausen

T +49 52 21 / 96 29- 0
F +49 52 21 / 96 29-66

info@eggersmann.com

 

 

T +49 52 21 / 96 29- 0
F +49 52 21 / 96 29-66

info@eggersmann.com

Zakelijke keiding:
Michael Wunram

Handelsregister: HRA 3743
Amtsgericht Bad Oeynhausen
BTW-ID: DE 125347048

 

Content and editing: Geyer Creative Berlin

Webdesign and programming: Internet Agency ANTWORT:INTERNET GmbH, Berlin

 

Disclaimer

1. inhoud van het onlineaanbod
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, in zoverre geen bewijsbaar opzet of grove nalatigheid van de auteur aanwezig is.
alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. de auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

2. verwijzingen en links
bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden ("links"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn indien de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van onwettige inhoud te voorkomen.
de auteur verklaart dan ook uitdrukkelijk dat op datum dat de link werd geplaatst de betreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. de auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en de inhoud van de gelinkte/verbonden pagina's. daarom, distantieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd na het plaatsen van de link. dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor de inzendingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten door de auteur ter beschikking gesteld.voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina die werd aangeduid aansprakelijk, en niet degene die alleen door links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht
de auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren en door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.
alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder restrictie onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de wettelijke eigenaar. uitsluitend op grond van de zuivere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!
het copyright voor door de auteur zelf gepubliceerde objecten, ligt alleen bij de auteur van de pagina's. elke reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4.rechtsgeldigheid van deze disclaimer
deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit op deze pagina werd verwezen. indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke regels, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid onaangetast.